Konkursy konsumenckie to świetny sposób na przyciągnięcie uwagi klientów. Firmy decydują się na stosowanie coraz bardziej skutecznych form promocji. Pozwalają one na lepsze poznanie marki przez nabywców. Konkurs konsumencki wzmacnia wizerunek marki, poszerza grono jej odbiorców i gruntuje silną pozycję na rynku.

Konkursy konsumenckie – wstęp

W obliczu wyzwań współczesnych przedsiębiorstw niezbędne jest stosowanie coraz liczniejszych technik promocji sprzedaży, które wyróżnią je na tle silnej konkurencji i zachęcą klientów do wyboru ich oferty. Nie od dziś wiadomo, że promocja, mniej lub bardziej świadomie, wpływa na zachowanie nabywców. Dlatego tak istotne jest włączenie jej do działań firmy. Obecnie firmy nie mogą działać bez popularnych elementów promocyjnych. Pozwalają one na osiągnięcie radości przez klientów, a tym samym przyczyniają się do znacznie lepszych wyników finansowych firmy. Konkursy należą do jednych z najbardziej efektywnych narzędzi promocji sprzedaży niezbędnych do utrzymania właściwych relacji z klientami.

Konkurs promocyjny i jego opis

Firmy tworzą dla swoich klientów liczne akcje promocyjne. Mają one na celu wsparcie sprzedaży nowych produktów i usług bądź zwiększenie liczby sprzedaży produktów już dostępnych na rynku. Konkursy promocyjne mają tę zaletę, że bezpośrednio angażują klienta. Uczestnik konkursu musi nawiązać bliższy kontakt z firmą, co pozwala na stworzenie warunków do wzmocnienia jego zaufania. Taka forma promocji sprzedaży służy do zdobycia grona nowych klientów. Również do kształtowania wizerunku marki i zwiększania sprzedaży własnej. Konkurs konsumencki jest bardzo efektywną formą promocji, bowiem korzysta na nim nie tylko firma, ale również sam konsument. Klient, wykonując zadanie konkursowe, ma szansę wygrać wiele ciekawych nagród. Z kolei firma zyskuje świetny sposób na zwiększenie sprzedaży i promocję swojej marki. Niekiedy niewielkim kosztem ma szansę pozyskać nowych klientów, co jest niezwykle trudnym zadaniem dla wielu firm.

Warto w tym miejscu określić, czym dokładnie jest konkurs konsumencki. Najogólniej ujmując, konkurs promocyjny jest dokładnie zaplanowanym i określonym w regulaminie konkursu promocyjnego zadaniem. Klient musi je wykonać, aby zdobyć szansę na wygranie nagrody. Należy pamiętać o tym, by tworząc koncepcję konkursu konsumenckiego wykluczyć element losowy. Konsument wykonuje zadanie konkursowe, które następnie jest oceniane. Następnie przyznawane są nagrody wybranym uczestnikom konkursu promocyjnego.

Konkurs promocyjny – przepisy prawne

Tworząc konkursy niezbędne jest wzięcie pod uwagę kilku istotnych kwestii formalnych i prawnych. Czasami pewne elementy konkursu z nagrodami mogą sprawić, że przestanie on być konkursem konsumenckim, a zacznie być loterią promocyjną. Loteria promocyjne wiąże się bowiem z większymi wymogami prawnymi. Firmy, które zajmują się organizacją konkursów z nagrodami nie występują o zezwolenie do dyrektora izby administracji skarbowej. Jeśli konkurs konsumencki będzie zawierał element losowy, co jest typowe dla loterii, to taka forma promocji będzie loterią.

Organizacja konkursów konsumenckich w Polsce bazuje na konstrukcji przyrzeczenia publicznego, co zostało ujęte w artykułach 919-921 Kodeksu cywilnego. Zapis jest bardzo krótki, gdyż obejmuje tylko trzy artykuły, z których każdy liczy nie więcej niż trzy paragrafy. Właśnie z tego powodu w tworzeniu konstrukcji prawnych związanych z organizacją konkursów z nagrodami istnieje dość duża dowolność. Organizator konkursów konsumenckich nie musi posiadać żadnych zezwoleń. Ponadto nie musi tworzyć nawet długiego regulaminu. Jednak zazwyczaj jest on dokładnie stworzony, co wynika nie tyle z nakazu ustawy, co z przezorności w obrocie prawnym.

Zadania w konkursie konsumenckim

Konkurs konsumencki jest świetnym formą dialogu z firmą, gdyż o tym, czy ktoś otrzyma nagrodę decyduje działania jego uczestników. Polega to na wykonaniu zadania konkursowego, a więc o zwycięstwie przesądza wiedza lub talent konsumentów. Oznacza to, że klienci posiadają tylko potencjalnie równe szanse na wygranie nagrody. Wynika to z faktu, iż każdy może wykazać się swoim talentem albo wiedzą. W praktyce jednak niektórzy nabywcy mogą posiadać większy zasób wiedzy bądź umiejętności. Oznacza to że będą mieli większe szanse na zdobycie nagrody.

Należy również pamiętać, by zadanie wyznaczone w konkursie konsumenckim posiadało odpowiedni stopnień trudności. Przed uczestnikami nie wolno stawiać banalnych zadań. Wykluczone jest przyznanie nagrody w taki sposób, że najpierw losuje się uczestników, a następnie przyznaje się nagrodę, którzy dobrze wskazali odpowiedź na pytanie np. „jakiego koloru jest trawa?”.

Konkurs promocyjny a loteria

Organizacja konkursu promocyjnego jest normowana przepisami kodeksu cywilnego. Jego struktura opiera się na konstrukcji przyrzeczenia publicznego. W praktyce do obowiązków firmy należy jedynie stworzenie regulaminu konkursu konsumenckiego. Loteria promocyjna jest jednak nieco bardziej kłopotliwa, gdyż w jej przypadku potrzebne jest zezwolenie udzielone przez dyrektora izby administracji skarbowej. Ponadto obowiązkiem firmy jest wpłacenie 10% od wartości brutto puli nagród. We wniosku o zezwolenie należy ująć projekt regulaminu loterii konkursowej, odpis z rejestru handlowego, gwarancje bankowe wypłaty nagród, a niekiedy również pełnomocnictwo dla reprezentanta firmy.

Konkursy i loterie promocyjne różnią się przede wszystkim elementem losowym. W przypadku konkursu konsumenckiego element losowy musi być usunięty, dlatego jej uczestnik otrzymuje zadanie, którego stopień i poziom wykonania jest oceniany przez jury. W myśl ustawy o z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych loteria jest grą, w której można wygrać nagrodę pieniężną lub rzeczową, a wynik jest zależny od przypadku. Uczestnik nie musi wykazać się żadną wiedzą ani talentem, aby wygrać nagrodę.

Popularność konkursów konsumenckich

Konkursy stają się coraz bardziej popularne wraz ze wzrostem liczby firm na rynku. W związku z tym powstaje coraz więcej agencji promocji. Przykładem takiej agencji jest firma Loyal Concept, która zajmuje się tworzeniem i organizacją konkursów promocyjnych. Dzięki temu zwiększa sprzedaż produktów swoich mocodawców. Jako przykład konkursu z nagrodami można podać konkurs promocyjny pod nazwą „Gdy przychodzi jesień”. Został on stworzony na zlecenie przez firmę Durex. Zadaniem uczestnika był zakup dwóch dowolnych produktów marki i dokończenie zdania: „To co najbardziej cenię w mojej drugiej połowie to …”. Konkurs konsumencki został doceniony przez klientów ze względu na ciekawe zadanie konkursowe. Klienci mieli możliwość wygrania ciekawych nagród w postaci tabletów i kart prezentowych. Kolejnym przykładem konkursu z nagrodami był konkurs pod nazwą „Przyjemność codziennie”. Klienci musieli dokonać zakupu produktów marki Caffetteria Mokate i udzielić odpowiedzi na wskazane pytanie konkursowe.

Agencja promocyjna Loyal Concept, zgodnie z potrzebami rynkowymi, organizuje coraz większą liczbę konkursów promocyjnych. Takie działania kreują wymierne korzyści dla klientów. Swoją ofertę kieruje do tych firm, które pragną nawiązać bliski kontakt z klientami w celu osiągania większych zysków. Agencja promocji stosuje wszelkie niezbędne narzędzia promocji, aby sprostać wymogom swoich klientów. Pozwala jej to na tworzenie konkursów promocyjnych o wysokiej sile wpływu na zachowania konsumentów. Wszystko to tworzy niejako wartość dodaną. Zarówno dla konsumenta, jak i firmy chcącej osiągać większe zyski poprzez konkursy promocyjne.

firmowe konkursy z nagrodami

Konkursy konsumenckie – podsumowanie

Konkursy promocyjne, tak jak wszystkie pozostałe narzędzia promocji sprzedaży, dążą do zwrócenia uwagi klientów na produkty i usługi oferowane przez firmę. Organizacja konkursu konsumenckiego wiąże się ze stworzeniem regulaminu i zadania konkursowego. Na jego podstawie przyznawane będą nagrody, dlatego też niezbędna jest znajomość przepisów prawnych i potrzeb rynkowych. Tylko wtedy konkurs z nagrodami jest prowadzony zgodnie z prawem i wymogami konsumentów. Należy pamiętać, że w przypadku konkursu konsumenckiego szczęśliwa musi być zarówno firma, jak i klient, gdyż, tak jak mawiał William Shakespeare, „Ten nagrodzony, kto zadowolony”.