Promocja Pryśnij z Syngenta

#Promocje sprzedaży #Digital

  • Zwiększenie sprzedaży
  • Dotarcie do ścisłej grupy docelowej
  • Budowanie długotrwałych relacji z konsumentem

Pryśnij z Syngenta to cykl organizowanych przez naszą Agencję promocji dla firmy Syngenta Polska, producenta środków ochrony roślin. W ramach cyklu Pryśnij aktualnie realizowane są niezależne promocje dla czterech różnych grup produktowych: zboże, rzepak, kukurydza i ziemniaki. Wszystkie promocje pod wspólną nazwą Pryśnij oparte są na tym samym mechanizmie. Należy kupić odpowiednie produkty, następnie zarejestrować się na stronie www.prysnijzsyngenta.pl, w zamian uczestnik otrzymuje zwrot 10% wartości zakupów na swoje konto.

Przygotowaliśmy nowoczesny i prosty w obsłudze serwis WWW do rejestracji zgłoszeń oraz bieżącej komunikacji marketingowej. Jak zawsze, naszym klientom zapewniamy najwyższej jakości obsługę, m.in. bieżącą weryfikację zgłoszeń, wsparcie prawno-podatkowe oraz komunikację z ich odbiorcami (infolinia, e-mail). Promocja z sukcesem organizowana jest corocznie od 2020 do teraz.