Promocja Smart 20

#Promocje sprzedaży #Digital #Kreacja

  • Promocja cash back
  • Kompleksowa obsługa
  • Cel – zwiększenie sprzedaży

Promocja Smart 20 to promocja sprzedaży typu cash back, którą z dumą organizowaliśmy dla Signify. Akcja ta obejmowała innowacyjne źródła światła Philips Hue, oferując atrakcyjny zwrot w wysokości 20% ceny zakupionych produktów.

Uczestnictwo w promocji było wyjątkowo proste – nabywcy rejestrowali swoje zakupy na specjalnie zaprojektowanej stronie promocjasmart20.pl, dostarczonej przez naszą Agencję. Wymagane było wypełnienie krótkiego formularza oraz załączenie dowodu zakupu. Następnie, z niezawodną precyzją🙂 weryfikowaliśmy zgłoszenia i cyklicznie wysyłaliśmy nagrody przelewem, bezpośrednio na konta bankowe uczestników.

Do naszych zadań należała bieżąca obsługa akcji promocyjnej. Zapewniliśmy nie tylko funkcjonalną stronę rejestracyjną, ale również interaktywną platformę online. Ta zaawansowana platforma usprawniła proces weryfikacji zgłoszeń, realizację przelewów oraz umożliwiła automatyczną komunikację z uczestnikami – wszystko to w celu zapewnienia im wyjątkowej opieki oraz bieżącej informacji o statusie zgłoszenia, od momentu aplikacji po odbiór nagrody.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Pula nagród przewidziana przez Organizatora została w 100% wykorzystana!