„Platforma rozliczeniowa” – dla naszego wieloletniego klienta –  Mondelez Polska – mieliśmy przyjemność opracować koncepcyjnie, a następnie wdrożyć specjalistyczną „platformę” do planowania i rozliczania działań promocyjnych podejmowanych przez pracowników działu sprzedaży na terenie Polski.

W wyniku działań naszego zespołu powstały dwa autorskie narzędzia wspomagające współpracę z sieciami handlu tradycyjnego oraz nowoczesnego. Stworzone przez nas oprpgramowanie posiada wiele wyjątkowych funkcji, które pozwalają m.in. skutecznie zarządzać merchandisingiem w placówkach handlowych.