ABOUT US
We have been delivering measurable business results to our clients for over 25 years. Our portfolio includes more than 900 promotion projects which produced the intended results.
It is those successful projects that underpin the long-term business relationship with our clients. Modern approach based on years’ experience is our main asset.
At KARLSBAD we always deliver!
CONTACT US
Company data:
Karlsbad Sp. z o. o.
03-680 Warszawa
ul. Wolbromska 38
POLAND

E-mail:
biuro@karlsbad.pl

Phones:
22 833 77 17
22 833 91 90
22 833 14 39

KRS: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawa w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. Rejestru Sądowego: 0000140411

NIP: 118-16-62-282

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł
* Zgodnie z Ustawą z dnia 18 października 2006r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006.208.1540)